Tomasz Grabiec

Urodzony w 1973 roku. Artysta fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu R.P. Zainteresowany fotografią od szkoły średniej. Absolwent Konserwatorium w Ostrawie na kierunku fotografia, gdzie dyplom obronił w technice gumy. Uczestniczył w wielu warsztatach fotograficznych, wystawach zbiorowych i plenerach o charakterze środowiskowym i ogólnopolskim. Autor kilku wystaw indywidualnych. Od 1998 roku, znakomitą większość swoich prac tworzy w technice gumy. W latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015 brał udział w Ogólnopolskich Plenerowych Spotkaniach Fotografików i wystawach poplenerowych.
W 2015r. Kapituła Fotoklubu R.P nadała mu srebrny medal „ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ”.

Galeria: