Marek Grausz

Marek E. Grausz ur. W 1955r. w Toruniu. Artysta fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Legitymacja nr 094. Wykładowca starych technik fotograficznych. Od 1974r. bierze czynny udział w wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdjęcia jego autorstwa publikowane są w prasie oraz wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Fotografuje krajobraz i architekturę, ale najbardziej pociąga go akt i portret. Od 1984 roku większość swoich prac artystycznych wykonuje w technice „gumy arabskiej”. Eksponował je na prawie 500 wystawach indywidualnych z czego najwięcej przypadło na Japonię, Polskę oraz Bułgarię. Jego prace zostały zakupione przez muzea, galerie i kolekcjonerów prywatnych w Japonii, Niemczech, Francji, Szwecji, USA, Belgii, Anglii, Danii, Kanadzie, Hiszpanii, Włoszech, Peru, Algierii, Finlandii, Norwegii, Brazylii, Bułgarii, Indiach, Azorach, Australii i Polsce. Prace i całe wystawy o Sępólnie Krajeńskim i Grudziądzu zakupiły władze tych miast. Wystawę o Toruniu w całości zakupił prywatny sponsor. Wiele swoich prac przekazuje na akcje charytatywne i dobroczynne. Wspiera polskie placówki zagraniczne, i tak Polska Szkoła w Warnie otrzymała wystawy „STARY TORUŃ” oraz „STARA POLSKA ARCHITEKTURA WIEJSKA” a Polska Szkoła i Instytut Polski w Sofii otrzymały wystawę „STARA POLSKA ARCHITEKTURA WIEJSKA II”. Konsulat Generalny w Warnie otrzymał „STARĄ ARCHITEKTURĘ BUŁGARII”. W latach 1998, 1999 oraz 2000 prezentował swoje wystawy oraz prowadził wykłady i warsztaty z techniki „gumy arabskiej” na sympozjum fotograficznym „Fotowakancje” w Bułgarii. Jest promotorem kilku prac dyplomowych z zakresu fotografii w technikach szlachetnych. Na pytanie, dlaczego pracuje w tak pracochłonnej technice, odpowiada, że zawsze interesowały go stare techniki fotograficzne (wykonywał dagerotypy, bromowej, pigment, przetok bromolejowy), a ponadto zawsze zazdrościł plastykom możliwości, jakie dają pędzle i kolory, z którymi można robić co się chce, a klasyczna fotografia nie dawała takich możliwości, a „guma” owszem. Były to czasy, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o komputerach z programami graficznymi. Wierny jest tej technice już 31 lat.
Za osiągnięcia w pracy twórczej został nagrodzony:
W 1995r. Kapituła „FOTOKLUBU” R.P. nadała mi srebrny medal „ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ”.
W 1996r. otrzymał nagrodę WOJEWODY TORUŃSKIEGO.
W 1998r. przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY”.
W 2000r. otrzymał honorowy medal „FOTOWAKANCJE” w Bułgarii.
W 2010r. otrzymał odznakę „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. POLSKIEJ”.
W 2015r. Kapituła „FOTOKLUBU” R.P. nadała mu złoty medal „ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ”.
Informacje o Marku Grauszu można znaleźć w „Szkicach z historii fotografii” oraz w „WHO is WHO”, jak i w literaturze oraz czasopismach fotograficznych.
Mówi o sobie, że jest fotografikiem niezależnym mimo współpracy z wieloma sponsorami i przynależności do „Fotoklubu” R.P.

W 2014r. obchodził 40-lecie pracy twórczej.

Galeria: