Tomasz Mościcki

fot. Stanisław Ekier

Tomasz Mościcki (ur. 1965) krytyk teatralny, dziennikarz, artysta fotografik. Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Publikuje regularnie w codziennej prasie i pismach specjalistycznych. Od 1990 roku związany jest również z Polskim Radiem.
Fotografią zajmuje się od 1980 roku, jego specjalnością jest krajobraz rejestrowany w technice czarno-białej, a także przetwarzanie klasycznej fotografii monochromatycznej w rzadko już dziś spotykanych technikach szlachetnych. W swojej pracy wykorzystuje stosowaną na przełomie wieków technikę gumy dwuchromianowej, nadającą fotografiom niepowtarzalny wygląd, czyniącą z nich jednostkowe, niemożliwe do powtórzenia dzieło sztuki.
Tomasz Mościcki wystawiał swoje prace w galeriach w Polsce (Warszawa, Kraków, Zamość, Zielona Góra), a także poza granicami kraju: w USA, Wielkiej Brytanii, w Holandii i na Cyprze. W roku 2000 przygotował wystawę poświęconą Grabarce, najważniejszemu sanktuarium polskiego prawosławia. Wystawa ta jest fragmentem zamierzonego na kilka lat projektu zdokumentowania wschodniej ściany Polski. Fotografie te były również prezentowane w listopadzie 2000 ubiegłego roku w Hiszpanii oraz w grudniu 2001 w Nikozji.
W styczniu 2001 roku Tomasz Mościcki przygotował w Starej Galerii ZPAF wystawę poświęcona Cyprowi. We wrześniu 2002 roku w tym samym miejscu zaprezentował  wystawę poświęcona budowie warszawskiego Mostu Siekierkowskiego. Na 2006 rok przygotowywana jest jego autorska wystawa poświęcona Athos – świętej górze greckich mnichów, zaś we wrześniu 2005 roku odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej prawosławnym klasztorom w Polsce (wystawa zbiorowa – współautorzy: Wiesław Zieliński i Krzysztof Miszułowicz).
Tomasz Mościcki jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, do którego wstąpił w 1995 roku. Czlonek władz Związku w latach 1996-2005.

Źródło: www.fotomost.acn.waw.pl

Galeria: