Stanisław Pręgowski

Urodzony w 1940 roku w Brześciu Kujawskim, od 64-go roku związany z Piłą, gdzie od chwili przybycia aktywnie włączył się w życie kulturalne miasta, działając przede wszystkim na polu fotografii. Zakładał Pilskie Towarzystwo Fotograficzne, był pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”. W pilskim Domu Kultury założył i prowadził w latach 1985-2000 Galerię „P” w której pokazywał fotografię autorów z kraju i z zagranicy.

Pręgowski jest autorem kilku wystaw indywidualnych, publikował prace w licznych folderach, almanachach i albumach min. „Akt”, „Venus Polska”.

W roku 2001 Wydawnictwo Kurpisz wydało jego album pt. „Ludzie i kamienie”. Jest laureatem międzynarodowych i krajowych konkursów fotograficznych.

W pracy swej zajmuje się głównie fotografią czarno-białą oraz technikami szlachetnymi, jak solaryzacja i guma. Ta ostatnia stanowi główne zainteresowanie artysty.

Tą ponad 100-letnią technikę opanował do perfekcji, osiągając znakomite rezultaty. Klimat jego gum przywodzi na myśl najlepsze prace gumistów z okresu tzw. impresjonizmu fotograficznego.

Podobnie jak w pracach czarno-białych w gumach Pręgowskiego widać finezję i perfekcję warsztatu oraz ogromną jego wrażliwość.

Od roku 1990 należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Liczne prace tego ciekawego twórcy znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach w kraju i za granicą min.w Instytucie Alinari we Florencji, w zbiorach Watykańskich oraz w Czechach, Austrii, Niemczech, Kanadzie, USA.

W roku 2006 z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej odznaczony został Srebrnym Krzyże Zasługi.

KALENDARIUM.

1965-1990 Udział w konkursach i wystawach: Poznań, Zielona Góra, Zamość, Bydgoszcz, Toruń, Kraków. Czechy, Brazylia, Niemcy, Austria, Indonezja,

1991-1994 Międzynarodowy Plener „Scherin 91”, Wystawa Okręgu Wlkp. ZPAF , Biennale Małych Form Fotograficznych BWA Poznań, Międzynarodowe Biennale Sztuki „Majdanek 94”, wystawa autorska BWA Piła.

1995-2001 Udział w wystawach „Sto lat Zorganizowanego Ruchu Fotograficznego w Wielkopolsce”, „Fotografia w technice gumy” ZPAF Warszawa, 50 lat Okręgu Wielkopolskiego ZPAF „Refleksje na koniec wieku” w Muzeum Narodowym w Poznaniu, wystawa na zamku w Ritzebuttel w Cuxhaven (Niemcy), publikacja albumu „Ludzie i kamienie”

2002-2005 Udział w wystawie ZPAF „Między nami” BWA Piła, Galeria „Arsenał” Poznań, Centrum Sztuki Współczesnej Włocławek, Galeria ZPZP ” Na piętrze” Toruń, III Biennale Fotografii Polskiej Galeria „Arsenał” Poznań, „Szlachetna fotografia” galeria ZPAF Warszawa, wystawa autorska „Ludzie i kamienie” Centrum
Kultury Żydowskiej w Krakowie.