Dorota Grausz

Urodzona w 1960r. w Kielcach. Artysta fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Legitymacja nr 170.
Fotografią interesuje się i uprawia od wielu lat. Od 2000r. tworzy w technice „gumy arabskiej”. Pierwszą poważną prezentacją „gumową” była wystawa „Stary Kraków” prezentowana w NCK w Krakowie oraz Norymberdze. Była to wystawa wspólna z mężem Markiem Grauszem. Jest współautorką takich wystaw w technice gumy jak: „STARA ARCHITEKTURA BUŁGARII”, „STARA POLSKA ARCHITEKTURA WIEJSKA III”, „STARY KRAKÓW I” I „STARY KRAKÓW II” oraz wystaw indywidualnych „KAZIMIERZ NAD WISŁĄ”, „KWIATY POLSKIE”, „STARY TORUŃ” i „PEJZAŻ KIELECKI”. Najpierw asystowała, a następnie współprowadziła wiele warsztatów fotografii w technice „gumy”, między innymi na kongresie fotograficznym „Fotowakancje” w Bułgarii oraz warsztatach artystyczno-terapeutycznych dla uczestników z Azorów. Od 2007r. do chwili obecnej wspomaga męża przy organizacji OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW, jak również bierze udział w tych imprezach i wystawach poplenerowych.
W 2015r. Kapituła Fotoklubu R.P nadała jej srebrny medal „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TWÓRCZOŚCI FOTOGRAFICZNEJ”.

Galeria: